Sociálně literární projekt spojující vypravěče s posluchačem a spisovatelem, aby společně při klubovém sezení stvořili příběh. Tento příběh, vypovídající o charakteru vypravěče i o stylu autora, bude léty doplňován a upravován, aby co nejlépe zachytil podstatu i určující detaily příběhu a přinesl prožitek i nezaujatým posluchačům. Cílem bude opracovat příběh k dokonalosti, předčítáním a úpravami zvyšovat jeho literární kvalitu. A to je hlavním obsahem naší klubové činnosti – mít svůj vlastní srozumitelný příběh.